LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG, MỞ RỘNG ĐƯỜNG QUỐC LỘ 50, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HCM.

06/10/2023
Tin tức

Ngày 27/12/2022 Lễ khởi công Dự án mở rộng QL50 huyện Bình Chánh, với mức đầu tư là gần 1.498 tỷ đồng với 6 làn xe. Nhằm tăng cường kết nối giao thông khu vực cửa ngõ phía nam của thành phố.

 XÂY DỰNG, MỞ RỘNG ĐƯỜNG QUỐC LỘ 50
 XÂY DỰNG, MỞ RỘNG ĐƯỜNG QUỐC LỘ 50 XÂY DỰNG, MỞ RỘNG ĐƯỜNG QUỐC LỘ 50 XÂY DỰNG, MỞ RỘNG ĐƯỜNG QUỐC LỘ 50 XÂY DỰNG, MỞ RỘNG ĐƯỜNG QUỐC LỘ 50

Chia sẻ

Bài viết liên quan