THI CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT


Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng
THI CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng

Ngày đăng 06/10/2023

Nâng cấp của ngõ ra, vào sân bay Tân Sơn Nhất
NÂNG CẤP HẠ TẦNG

Nâng cấp của ngõ ra, vào sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày đăng 27/02/2023

Nâng cấp, cải tạo đường kết nối cầu Phú Mỹ
THI CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Nâng cấp, cải tạo đường kết nối cầu Phú Mỹ

Ngày đăng 27/02/2023

Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ
THI CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ

Ngày đăng 27/02/2023

Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Linh
SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG

Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Linh

Ngày đăng 27/02/2023