Đóng

Dịch vụ

Sản xuất vật liệu xây dựng, bê tông nhựa nóng, bê tông tươi.

Cung cấp các sản phẩn nhựa đường, nhũ tương các loại, bê tông thương phẩm với chất lượng tốt nhất.

 

 

 

 

 

 

Hotline 028 3500 1088