Đóng

Tin tức

PHONG TRÀO RÈN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

PHONG TRÀO RÈN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

Ngoài việc sản xuất kinh doanh, BGĐ Công ty luôn quan tâm động viên CBCNV rèn luyện thể dục thể thao, mỗi cá nhân phải biết chơi ít nhất một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe nhằm nâng cao năng xuất lao động.

Công ty có thành lập đội bóng đá mini và đội bóng truyền, hàng năm luôn dành được các giải cao trong các cuộc thi đấu giao hữu.

 

 

Hotline 028 3500 1088