Đóng

Dự án

Khởi công đền hùng

LỄ KHỞI CÔNG

GÓI THẦU: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT NỘI BỘ KHU I

(KHU CỔ ĐẠI) TRONG CÔNG VIÊN LỊCH SỬ VĂN HÓA DÂN TỘC

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG LONG BÌNH, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH

Bác Hồ đã nói: “Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” thấm nhuần từ câu nói ấy của Bác, thế hệ chúng ta hôm nay và thế hệ mai sau sẽ phải nổ lực phấn đấu không ngừng để xây dựng cho đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, vững mạnh hơn để sánh vai với các cường quốc năm châu. Đặc biệt hơn dự án này lại phục vụ cho nhân dân, để nhân dân được biết đến và xem đây như là nơi ghi nhớ công ơn của các Vua Hùng đã có công dựng nước, là cuội nguồn của Dân tộc Việt nam.

Hotline 028 3500 1088